Home

Een familie van buurtfondsen in Amsterdam

Welkom bij Mensen Maken Amsterdam! De overkoepelende stichting van buurtfondsen voor en door de verschillende buurten van Amsterdam. Wij zetten ons in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. De verschillende buurtfondsen werven en verdelen lokaal geld.

Agenda