Amsterdam 750

Op 27 oktober 2025 bestaat de stad Amsterdam 750 jaar. Hoera! Mensen Maken Amsterdam werkt samen met Amsterdam 750 om de verjaardag van de stad te vieren in de buurt. Hiervoor ontvangen wij een financiële bijdrage van Amsterdam 750. 

Een feestje vieren doen wij graag met zo veel mogelijk bewoners van de stad. Daarom verdelen we de komende jaren met onze 7 buurtfondsen in juli geld om dit feest rondom 27 oktober in de buurt te vieren. Om te zorgen dat de buurtfondsen ook ná 2025 de plek is waar bewoners hun buurt vieren, wordt de organisatie en zichtbaarheid van de buurtfondsen versterkt. 

Mensen vieren Amsterdam 

Amsterdammers kunnen een plan indienen om rondom 27 oktober hun buurt in het zonnetje te zetten. Dat plan kan je in de vorm van een simpele aanvraag via de websites van de buurtfondsen bij ons neerleggen. Je kunt maximaal €3.000 aanvragen als stichting of vereniging en €1.500 als privépersoon. Er is in totaal € 35.000 beschikbaar voor initiatieven in de hele stad. Betrokken bewoners beoordelen de plannen en besluiten welk plan geld krijgt. Kijk voor wie de plannen beoordelen, de criteria en deadlines op de websites van: Fonds voor Oost, Fonds voor Noord, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Zuid, Fonds voor West en Fonds voor Centrum.

In juli gaan we in het bijzonder op zoek naar projecten in de buurt met een extra feestelijk tintje, dat past binnen Mensen vieren Amsterdam en de programmapijler De stad maken we samen van Amsterdam750.  Eigenaarschap en burgerschap voor iedereen staan centraal. Zie https://amsterdam750.nl/plan-amsterdam-750/.

Rondom 27 oktober 2022 vieren we de successen in de buurt. We vieren ontmoeting en verbinding door buurtinitiatief. We proosten met elkaar en haken nieuwe buren aan. Kijk eens wat we gedaan hebben! En doe ook mee! Denk bijvoorbeeld aan een plan voor het opknappen van een gedeelde tuin met een afsluitend feest voor de buurt, een tentoonstelling waarin de buurtgeschiedenis centraal staat of organiseer een koffiemiddag waarin buren verhalen aan elkaar voordragen.   

Aanvraagprocedure en deadlines

  • In juli doen we met alle 7 buurtfondsen een themamaand rondom Amsterdam 750: Mensen vieren Amsterdam. Alle deadlines qua indienen blijven gelijk, alle vergaderingen zelfde data. 
  • Initiatiefnemers, Amsterdammers, kunnen voor de maand juli hun aanvraag indienen mensen om de verjaardag van de stad Amsterdam te vieren in hun buurt.  
  • De plannen moeten uitgevoerd worden rondom 27 oktober 2022. Marge vanaf twee weken voor tot en met 2 weken na deze datum. Afronding project voor 15 november 2022. De verantwoording voor 30 november indienen bij Mensen Maken Amsterdam via he buurtfonds. 
  • Je kunt maximaal €3.000 aanvragen als stichting of vereniging en €1.500 als privépersoon. Er is in totaal € 35.000 beschikbaar voor initiatieven in de hele stad. 
  • Aanvraagformulier, criteria en beoordeling zoals regulier bij de buurtfondsen. Kijk hiervoor op de websites van de buurtfondsen.

Andere mogelijkheden 

Mocht je een plan hebben dat niet draait om de viering van Amsterdam dan is er nog de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de buurtfondsen voor juni, september, oktober en november 2022. En denk ook eens aan andere fondsen en stadsdelen die buurtinitiatief ondersteunen zoals klik hier.

Wil je het echt groots aanpakken en de 750ste verjaardag van de stad met anderen tot een blijvend monument maken? Kijk dan voor mogelijkheden bij de Stichting Amsterdam 750. Zij verdelen € 10.000, € 20.000 of € 50.000 voor ideeën en initiatieven in alle stadsdelen, waarbij altijd uitgegaan wordt van cofinanciering en samenwerking met minimaal twee andere partijen. Voor meer informatie klik hier.