FAQ

Heb je vragen over de organisatie, inkomsten of uitgaven van Mensen Maken Amsterdam? Hopelijk vind je hieronder het antwoord. Heb je nog andere vragen? Neem contact met ons op.

Organisatie

Waarom bestaat er een overkoepelende organisatie voor de buurtfondsen in Amsterdam?

Mensen Maken Amsterdam ondersteunt de buurtfondsen waar nodig. Bijvoorbeeld bij de werving van lokale investeringen, het professionaliseren van de communicatie en het stadsbreed verbeteren van de aanvraagprocedure. Daarnaast richt Mensen Maken Amsterdam zich op de stedelijke werving en kennisuitwisseling tussen de stichting, de buurtfondsen en partners. 

Hoeveel mensen werken er bij Mensen Maken Amsterdam?

De organisatie van Mensen Maken Amsterdam bestaat uit vier medewerkers. Verder bestaat ieder buurtfonds uit een lokale coördinator en een vrijwillig comité van buurtbewoners.

Inkomsten

Waar komt het geld van Mensen Maken Amsterdam vandaan?

Het geld van Mensen Maken Amsterdam komt van allerlei verschillende partners. Publiek en privaat. Al deze partners zijn te vinden op onze partnerpagina

Wat is de rol van de partners van Mensen Maken Amsterdam?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, AFK en Ymere zijn de initiatiefnemers van het eerste buurtfonds: Fonds voor Oost. Inmiddels zijn er veel partners die geld geven aan Mensen Maken Amsterdam: van buurtbewoner tot hotel, van vermogensfonds tot bedrijf. Een aantal van onze grote partners leveren ook op inhoudelijk niveau een bijdrage, o.a. MAEX, Gemeente Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst. Voor een overzicht van al onze partners zie onze partnerpagina

Hoe kan ik geld geven aan Mensen Maken Amsterdam of specifiek het fonds in mijn eigen buurt?

Wanneer je geld wil geven of een samenwerking wil aangaan met Mensen Maken Amsterdam kun je contact opnemen met Eva Nieuwenhuis. Via de online geefplatforms van de buurtfondsen kun je direct geld geven aan een specifiek fonds. Een geef-tool om online tegelijk aan alle buurtfondsen in Amsterdam te geven, is op dit moment in ontwikkeling.

Uitgaven

Hoe wordt het geld van Mensen Maken Amsterdam verdeeld?

Bij elk buurtfonds kunnen aanvragen ingediend worden voor buurtinitiatieven. Per buurtfonds is er een buurtcomité bestaande uit bewoners. Zij besluiten gezamenlijk welke initiatieven geld krijgen. 

Hoeveel geld verdelen de buurtfondsen?

Het projectbudget van de buurtfondsen is afhankelijk van hoeveel er lokaal en stedelijk geworven wordt. De werving loopt het hele jaar door – het budget verandert dus steeds. Tot nu toe verdeelden de buurtfondsen gemiddeld 60.000 euro per jaar onder initiatieven in het betreffende deel van de stad. 

Een aanvraag doen

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Iedereen die iets wil doen voor zijn eigen buurt kan terecht bij een van de buurtfondsen. Elk buurtfonds heeft een eigen website waar je een online aanvraagformulier kan invullen. Neem een kijkje op de website van jouw eigen buurtfonds: Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Noord, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Zuid, Fonds voor West, Fonds voor Centrum. 

Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag te doen?

De voorwaarden voor een aanvraag kun je vinden op de websites van de buurtfondsen onder ‘criteria’. Over het algemeen worden initiatieven geselecteerd die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Bijvoorbeeld projecten die de buurt verrijken op het gebied van cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de fondsen echt voor en door de buurt bestaan?

Alle aanvragen die binnenkomen bij de buurtfondsen worden enkel en alleen beoordeeld door de buurtbewoners in het buurtcomité. Wij streven ernaar om elk buurtcomité een zo goed mogelijke representatie van de buurt te laten zijn. Hierbij letten we op een goede mix van onder andere leeftijd, achtergrond, expertise en buurt. Elke bewoner van Amsterdam kan terecht bij een eigen buurtfonds om iets aan te vragen of iets bij te dragen.