FAQ

Heb je vragen over de organisatie, inkomsten of uitgaven van Mensen Maken Amsterdam? Hopelijk vind je hieronder het antwoord. Heb je nog andere vragen? Neem contact met ons op.

Organisatie

Mensen Maken Amsterdam ondersteunt de buurtfondsen waar nodig. Bijvoorbeeld bij de werving van lokale investeringen, het professionaliseren van de communicatie en het stadsbreed verbeteren van de aanvraagprocedure. Daarnaast richt Mensen Maken Amsterdam zich op de stedelijke werving en kennisuitwisseling tussen de stichting, de buurtfondsen en partners.

Inkomsten en partners

Het geld van Mensen Maken Amsterdam komt van allerlei verschillende partners. Publiek en privaat. Al deze partners zijn te vinden op onze partnerpagina

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, AFK en Ymere zijn de initiatiefnemers van het eerste buurtfonds: Fonds voor Oost. Inmiddels zijn er veel partners die geld geven aan Mensen Maken Amsterdam: van buurtbewoner tot hotel, van vermogensfonds tot bedrijf. Een aantal van onze grote partners leveren ook op inhoudelijk niveau een bijdrage, o.a. MAEX, Gemeente Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst. Voor een overzicht van al onze partners zie onze partnerpagina

Via de pagina Steun Ons kom je terecht bij onze geefmodule. Hier kun je aangeven of je aan je eigen buurtfonds wilt doneren of aan Mensen Maken Amsterdam. Zowel een eenmalige als een maandelijkse donatie is mogelijk.

Wanneer je een samenwerking wil aangaan met Mensen Maken Amsterdam kun je contact opnemen met Kyra van Hoof.

Uitgaven

Bij elk buurtfonds kunnen aanvragen ingediend worden voor buurtinitiatieven. Per buurtfonds is er een buurtcomité bestaande uit bewoners. Zij besluiten gezamenlijk welke initiatieven geld krijgen. 

Het projectbudget van de buurtfondsen is afhankelijk van hoeveel geld er lokaal en stedelijk opgehaald wordt. We halen het hele jaar door geld op – het budget verandert dus steeds. Ons doel is om per buurtfonds minstens 30.000 euro per jaar te verdelen.

Een aanvraag doen

Iedereen die iets wil doen voor zijn eigen buurt kan terecht bij een van de buurtfondsen. Elk buurtfonds heeft een eigen website waar je een online aanvraagformulier kan invullen. Neem een kijkje op de website van jouw eigen buurtfonds: Fonds voor OostFonds voor Nieuw-WestFonds voor NoordFonds voor ZuidoostFonds voor ZuidFonds voor WestFonds voor Centrum

Voor een buurtfonds is het belangrijk dat het buurtcomité elke vergadering een nieuwe afweging kan maken tussen de ingediende aanvragen. Dat kan betekenen dat je aanvraag de ene ronde wordt goedgekeurd, maar dezelfde aanvraag in een latere ronde niet. De beoordeling van je aanvraag is o.a. afhankelijk van de andere aanvragen die deze ronde zijn ingediend en van het buurtfondsbudget op dat moment. Ook verandert de samenstelling van het buurtcomité doordat er buurtbewoners aansluiten of weer weg gaan. Dat heeft natuurlijk ook effect op de beoordeling. Het is dus altijd mogelijk om een aanvraag in te dienen, ook als je al eerder geld hebt ontvangen, maar het is nooit zeker of je aanvraag weer wordt goedgekeurd. 

Alle aanvragen die binnenkomen bij de buurtfondsen worden enkel en alleen beoordeeld door de buurtbewoners in het buurtcomité. Wij doen ons best  om elk buurtcomité een zo goed mogelijke afspiegeling van de buurt te laten zijn. Hierbij letten we op een goede mix van onder andere leeftijd, gender, achtergrond, expertise en buurt. 

Klachtenprocedure

Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem dan contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomitéleden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Kyra van Hoof of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure.

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer