Mensen maken Amsterdam & MAEX

Amsterdam bruist van de maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen, deze zijn van enorme waarde voor de stad. Ze creëren werkgelegenheid, dragen bij aan duurzame energie, meer groen, sociale cohesie, zorg in de buurt en nog veel meer. Mensen maken Amsterdam (de koepel van lokale fondsen in Amsterdam) en MAEX Amsterdam werken samen om deze ‘kracht van onderop’ in de stad te versterken.

MAEX Amsterdam en Mensen maken Amsterdam bouwen in 2018 met hulp en ondersteuning van de Gemeente Amsterdam en (vermogens)fondsen een platform voor maatschappelijke en culturele initiatieven die van belang zijn voor en bijdragen aan de stad. Onder de noemer Mensen maken Amsterdam breidt het al functionerende Fonds voor Oost zich uit in 2018 naar Nieuw-West, Noord en Zuidoost. In 2019 volgen andere lokale fondsen in Amsterdam (West, Zuid en Centrum).

De tijd is rijp voor een gelijkwaardige publiek-private samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, vermogensfondsen en maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers en organisaties. Het doel is een inclusieve infrastructuur voor de stad Amsterdam gericht op het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende en verbindende burger- of maatschappelijke initiatieven in alle gebieden van de stad en op alle thema’s en disciplines. Een platform dat niet slechts één eigenaar heeft, maar waar een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld, dat wordt gedragen en gevoed door burgers, (vermogens)fondsen, opleidingen, bedrijven en de gemeente.

Voor klein en groot – voor alles wat tussen wal en schip valt: nadrukkelijk geschikt om doorgroei te stimuleren waar nodig. Van de micro-initiatieven in de haarvaten van buurt of straat tot stadsdeel overstijgende sociale ondernemingen: alle soorten en maten worden hierbij bediend. Onze samenwerking met een bottom-up model is uniek in Nederland.

Gezamenlijk maatschappelijke waarde creëren staat voor ons centraal. Het ultieme vergezicht is om in Amsterdam middels een diverse financieringsmix bij te dragen aan het ondersteunen, stimuleren en laten doorgroeien van duurzame oplossingen voor maatschappelijke en culturele vraagstukken.

Samen laten we de waarde van deze initiatieven voor Amsterdam zien!

Jouw maatschappelijke initiatief of sociale onderneming op de MAEX Amsterdam? Maak gratis een profiel aan via maex.nl/amsterdam