Maaltijden en ontmoetingen tijdens coronacrisis in Oost

In mei 2020 werden bewoners van Oost geholpen door Ourda El Morabet en haar collega’s van vereniging Life & Style door het doen van boodschappen en het bereiden van maaltijden.

Het project richtte zich op bewoners die zelf geen onderdak hebben, geen keuken tot hun beschikking hebben en vanwege de coronacrisis niet terecht konden bij vaste plekken als inloophuizen, bibliotheken en buurthuizen.
Daarnaast werd er hulp geboden aan buurtbewoners die gedurende de Ramadan een plek zochten om gezamenlijk een iftar te nuttigen. 

Zo werden kwetsbare buurtbewoners in Amsterdam Oost praktisch geholpen en ontstonden er nieuwe ontmoetingen tussen Amsterdammers tijdens de iftar op veilige afstand.

Fonds voor Oost ondersteunde dit mooie initiatief tijdens onze Supersnelle-Corona-Procedure in mei met een bijdrage van € 500 waarmee boodschappen en inkopen voor de gezamenlijke maaltijden betaald konden worden.