Vacature Secretaris

Mensen Maken Amsterdam zet zich in voor de 7 buurtfondsen in Amsterdam. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Wij zetten ons in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. De verschillende buurtfondsen begeleiden aanvragers, verdelen lokaal geld en zetten zichzelf en hun netwerk in om buurtinitiatieven te stimuleren en helpen realiseren. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn hierbij kernprincipes. De besluitvorming ligt volledig in handen van bewoners van Amsterdam, de
buurt-comitéleden. Mensen Maken Amsterdam is voor, van en door Amsterdammers. Lees ons jaarverslag voor voorbeelden van de vele mooie initiatieven die de buurtfondsen in 2021 mede mogelijk hebben gemaakt.

Bestuur Mensen Maken Amsterdam

Het bestuur van de stichting Mensen Maken Amsterdam (MMA) bestaat momenteel uit 5 betrokken Amsterdammers waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ons bestuur zet zich onbezoldigd in om de buurtfondsen in de stad te laten bloeien. Meer over de wijze waarop het
bestuur haar functie uitoefent, vind je in het bestuurs- en directiereglement.

Vanwege het aflopen van het zittingstermijn zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris voor ons bestuur. We zoeken mensen met hart voor Amsterdam en gevoel en begrip voor de verschillende perspectieven in de stad. Het bestuur wenst nadrukkelijk de samenleving in al haar diversiteit te weerspiegelen. Inclusie is één van onze basisprincipes. Ben jij of ken jij de persoon die de kansen, de mogelijkheden en de valkuilen ziet van stichting MMA en die ons kan begeleiden om onze ambities te verwezenlijken?

Onze secretaris

Bij voorkeur zijn alle relevante expertises en kennisdomeinen binnen het bestuur van de stichting vertegenwoordigd. Gelet op de huidige samenstelling zoeken we in onze nieuwe secretaris:

  • Een stevige ambassadeur voor MMA die 4-6 uur per maand de tijd heeft en niet schroomt om het eigen netwerk in te zetten voor Mensen Maken Amsterdam; 
  • Bestuurservaring en/of ervaring met één van de volgende expertises: netwerk in en kennis over secretarieel, juridisch en/of HR;
  • Iemand met de intentie om zich voor een zittingstermijn van vier jaar aan MMA te verbinden, beschikbaar is om op kwartaalbasis te vergaderen.

We bieden de mogelijkheid om je netwerk te vergroten en directe betrokkenheid bij wat er gebeurd in jouw buurt. Daarnaast spreken we een inwerkperiode af waarin de taken en verantwoordelijkheden goed worden overgedragen, begeleiding vanuit directie en mede-bestuurders en een enthousiast team van bestuurders en medewerkers die graag met jou samenwerken.

Neem contact op met Barbara de Meijere (barbara@mensenmakenamsterdam.nl) voor vragen of bij interesse in de rol. We ontvangen graag een (korte) schriftelijke motivatie en jouw cv.

Zomerstop Inloopspreekuur

Komende periode is ons kantoor beperkt bereikbaar.
Voor vragen mail of bel ons:
• aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl
• 06 25 30 57 78

Je kan ook op afspraak bij jouw buurtfonds terecht voor vragen:
Fonds voor Zuid
Fonds voor Oost
Fonds voor Centrum
Fonds voor Nieuw-West
Fonds voor West
Fonds voor Zuidoost
Fonds voor Noord

Vanaf 30 augustus ben je weer elke woensdag welkom tijdens het Mensen Maken Amsterdam inloopspreekuur van 14:00 tot 17:00 uur.

Fijne zomer!

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer