13 december 2021

Vacature: Bestuurslid Stichting Mensen Maken Amsterdam

Mensen Maken Amsterdam is een stichting die zich inzet voor de groei en bloei van buurtfondsen in Amsterdam. De buurtfondsen werven en verdelen lokaal geld voor buurtinitiatieven. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Zo dragen wij bij aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Voor meer informatie zie: www.mensenmakenamsterdam.nl.

Bestuur Mensen Maken Amsterdam

Het bestuur bestaat uit 4 Amsterdammers waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur weerspiegelt nadrukkelijk de samenleving in de stad qua leeftijd, opleiding, man-vrouw verhouding en etnische achtergrond. Diversiteit en inclusiviteit vormen de basis van de stichting. Ons bestuur zet zich onbezoldigd in voor de stichting. Meer over de wijze waarop het bestuur en directie haar functie uitoefent, vind je hier in ons bestuurs- en directiereglement.

Wij zijn op zoek naar een vijfde bestuurslid om ons bestuur uit te breiden en compleet te maken. We kijken uit naar een kandidaat die ons bestuur in alle opzichten meer divers maakt. We zoeken mensen met hart voor de stad Amsterdam. We zoeken mensen met een gevoel en begrip voor de verschillende perspectieven in de stad. Mensen die de kansen, de mogelijkheden en de valkuilen zien van stichting MMA en ons begeleiden en sturen naar de juiste weg om onze ambities te verwezenlijken. Wie van jullie Amsterdammers wil mee doen en tot het bestuur toetreden?

Wat wij zoeken:

  • Netwerk in en kennis over de Amsterdamse bedrijfswereld en specifiek het MKB
  • Ervaring met en kennis over ondernemerschap.
  • Een oprecht en integer netwerker die zich als een stevige ambassadeur voor Mensen maken Amsterdam kan profileren.
  • Jong van geest met voldoende tijd om zijn of haar netwerk belangeloos in te zetten voor Mensen Maken Amsterdam.

Het bestuur en de directeur vergaderen 4 maal per jaar. De stukken voor de vergaderingen vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken de individuele bestuursleden minimaal één keer per jaar een bijeenkomst van Mensen Maken Amsterdam. Daarnaast kan het voorkomen, dat incidenteel aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging:

Het bestuurslidmaatschap van Stichting Mensen Maken Amsterdam is een onbezoldigde functie.

Procedure:

De vacature staat open totdat deze vervuld is. Een CV met een motivatiebrief kunt u sturen naar: eefke@mensenmakenamsterdam.nl. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar Eefke van Nuenen 06- 36125071.