Fonds voor West gelanceerd!

Op donderdag 28 november werd in het Wachterliedpaviljoen Fonds voor West gelanceerd met een grote groep buurtbewoners en andere geïnteresseerden. De initiatiefnemers van ZID Theater en Buurtlicht, de eerste initiatieven gesteund door Fonds voor West, vertelden kort over hun plannen voor de buurt. Verder was er theater, muziek en kon iedereen genieten van het eten van Robin Food. Een gezellige, geslaagde avond!

Vanaf nu is het mogelijk om een aanvraag te doen via www.fondsvoorwest.nl.

Fonds voor Oost zoekt een lokale coördinator

Fonds voor Oost is op zoek naar een lokale coördinator. De lokale coördinator vormt het gezicht en is het aanspreekpunt – voor vragers en gevers – van het buurtfonds Fonds voor Oost. We zoeken een coördinator met een hart voor en kennis van Amsterdam Oost. Iemand die zich gastvrij kan opstellen en aanvragers zich welkom en gehoord laat voelen.

Fonds voor Oost is het buurtfonds in Amsterdam Oost, actief sinds 2014. Wij zetten ons in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Naast Fonds voor Oost is er Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Noord, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Zuid en Fonds voor West. De buurtfondsen werven en verdelen lokaal geld. Mensen Maken Amsterdam ondersteunt de buurtfondsen in Amsterdam.

Vacature lokale coördinator Fonds voor Oost:

Betaalde functie | 4-8 uur per week | sluitingsdatum 1 december 2019

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van de aanvraagprocedure met het buurtcomité: organiseren en leiden van de vergadering met het buurtcomité waar tot een besluit wordt gekomen
 • Contact met aanvragers en contact onderhouden tussen het buurtfonds en de ondersteunende organisatie Mensen Maken Amsterdam
 • Werving van vrijwilligers (leden voor het buurtcomité en ambassadeurs voor het buurtfonds)
 • Genereren van lokale bekendheid van het buurtfonds en zorg dragen voor enthousiasme en betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij Fonds van Oost

Profiel lokale coördinator:

 • Affiniteit met de sociale, culturele en inhoudelijke kant van Fonds voor Oost
 • Goed bekend met nieuwe sociale media en het gebruik daarvan bij het opbouwen van bekendheid en draagvlak
 • Van nature een goede netwerker (nieuwsgierig, betrouwbaar, goed in follow-up van gesprekken en verbinden van kansen en mensen)
 • Wonend of werkend in Amsterdam Oost

Wat wij bieden:

 • Een freelance functie waarin je iets voor je buurt doet
 • Kennis en expertise op het gebied van fondsenwerving, fondsen en besturen
 • De mogelijkheid om van en samen met andere coördinatoren te leren
 • Een groot netwerk in Oost en Amsterdam dat je verder mag uitbreiden
 • Een betrokken buurtcomité die jouw passie voor de buurt deelt

Interesse of meer weten? Neem contact op met Ailbhe Cunningham via ailbhe@www.mensenmakenamsterdam.nl.

Fonds voor Zuid is gelanceerd!

Op woensdag 30 oktober 2019 vond de lancering van Fonds voor Zuid plaats bij het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam Zuid. Kinderen van het Nautilus maakten een tekening waarin ze lieten zien hoe zij hun buurt het liefst zagen. Later op de dag werd er met buurtgenoten, comitéleden en andere betrokkenen verder nagedacht over wat Fonds voor Zuid voor de bewoners van Zuid kan betekenen. 

De komende maanden zal het buurtcomité – gewapend met een grote houten kist vol met ideeën van buurtbewoners – de verschillende buurten intrekken om te vertellen over het buurtfonds.

Fonds voor Zuid is opgericht naar het voorbeeld van Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Noord en Fonds voor Zuidoost. Elke bewoner van Amsterdam Zuid met een goed idee voor de buurt kan binnenkort terecht bij het eigen buurtfonds. Op dit moment loopt er een pilotronde speciaal voor iedereen die in Zuid woont en verbonden is aan een onderwijsinstelling. Wil je meer weten over Fonds voor Zuid of de speciale eerste aanvraagronde? Neem een kijkje op www.fondsvoorzuid.nl.

Opbrengst Eberhardjes naar buurtfondsen in Amsterdam

Stichting Mensen Maken Amsterdam heeft een nieuwe partner! Stichting Eberhard voor Amsterdam verkoopt sinds mei 2018 met succes het Eberhardje, vernoemd naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Een koekje dat staat voor verbinding tussen Amsterdammers en de liefde voor de stad. Een belangrijk deel van de opbrengst van de koekjesverkoop wordt vanaf nu via de buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam verdeeld onder de buurtinitiatieven. 

De boodschap van de oud-burgemeester om goed voor de stad en elkaar te zorgen, wordt in de praktijk gebracht met deze samenwerking. Stichting Eberhard voor Amsterdam en Stichting Mensen Maken Amsterdam vinden elkaar in hun liefde voor Amsterdam en haar bewoners. Bewoners die, in al hun diversiteit, het goed voorhebben met de stad, hun buurt, hun buren en daarom mee willen helpen om onze stad een beetje mooier te maken. De jaarlijkse giften van Stichting Eberhard voor Amsterdam worden verdeeld onder projecten die raken aan de thema’s die Van der Laan ook aan het hart gingen.

Community Foundation Conference in Glasgow

Wij kiezen voor het woord buurtfondsen, in de landen om ons heen gaat het vaak over community foundations. Om van elkaar te leren en inspiratie op te doen, ging onze fondsenwerver Eva Nieuwenhuis naar UK Community Foundations Conference in Glasgow, waar community foundations uit de hele wereld samen komen.

Ze volgde de workshops “Circle of Change” en “Positive Psychology” en luisterde naar een presentatie over de vele vormen van ongelijkheid, onbewuste vooroordelen en privilege die zich in je organisatie kunnen voordoen. Ze merkte dat niet alleen jonge community foundations zoals wij iets kunnen leren, maar dat juist ook de grote fondsen kwamen om te leren van ons. Wil je meer lezen over de inspiratie en inzichten die Eva heeft opgedaan, lees dan hier haar blog. 

© 2022 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer