2 april 2020

Richtlijnen voor projecten tot 1 juni: uitstel en uitbetaling

Een groot aantal initiatiefnemers in de sociaal maatschappelijke sector en cultuursector worden hard getroffen door de coronacrisis. Vooral kleinere organisaties en bewonersinitiatieven zijn kwetsbaar. De buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam stellen zich flexibel en ruimhartig op naar projecten die door de coronacrisis worden uitgesteld, aangepast, of niet doorgaan. Valt jouw project daar onder, neem dan contact op met je lokale coördinator om te kijken wat je mogelijkheden zijn. We hebben richtlijnen opgesteld voor projecten die uitgevoerd worden in de periode 24 maart 2020 tot 1 juni 2020. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Uitstel

Als een project later wordt gestart of als het project of initiatief niet binnen 6 maanden kan worden gerealiseerd, dan is dat geen probleem. Hiervoor verlenen we uitstel van 6 extra maanden. De buurtfondsen worden hiervan wél graag op de hoogte gesteld. Dat kan per telefoon of per e-mail naar de lokale coördinator van jouw buurtfonds.

Aanpassen

Kan je als initiatiefnemer het project niet uitvoeren zoals voorgesteld in de aanvraag? Dan horen we graag hoe jij je project inhoudelijk kan aanpassen – binnen de door het RIVM gestelde maatregelen – om toch door te kunnen gaan. De bijdrage van het buurtfonds blijft dan voor jouw project beschikbaar. Overleg met de lokale coördinator van het buurtfonds wat er mogelijk is.

Als het project niet doorgaat

Wanneer je als initiatiefnemer het project niet kan uitstellen of aanpassen, dan kan het zijn dat je jouw project moet annuleren. Soms zijn er dan al kosten gemaakt. We kijken dan samen naar wat voor kosten dat zijn en wat voor vergoeding daarvoor mogelijk is. Ook hiervoor neem je contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds om jouw situatie te bespreken.