14 mei 2020

Update richtlijnen voor projecten tot 1 september 2020

De buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam stellen zich flexibel en ruimhartig op naar projecten die door de corona-crisis worden uitgesteld, aangepast, of niet doorgaan. Valt jouw project daaronder, neem dan contact op met je lokale coördinator om te kijken wat je mogelijkheden zijn. Eerder communiceerden wij al richtlijnen die gelden voor alle projecten die worden uitgevoerd in de periode 24 maart 2020 tot 1 juni 2020. Vanwege de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid verlengen wij deze tot 1 september 2020. Lees hieronder de laatste en actuele versie van de richtlijnen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Uitstel

Als een project later wordt gestart of als het project of initiatief niet binnen 6 maanden kan worden gerealiseerd, dan is dat geen probleem. Hiervoor verlenen we uitstel van 6 extra maanden. De buurtfondsen worden hiervan wél graag op de hoogte gesteld. Dat kan per telefoon of per e-mail naar de lokale coördinator van jouw buurtfonds.

N.B.: Als een project eerder is uitgesteld tot na 1 juni (op basis van de eerdere richtlijnen van het RIVM), zal er opnieuw gekeken worden of het haalbaar is om het project na 1 september uit te voeren.

Aanpassen

Kan je als initiatiefnemer het project niet uitvoeren zoals voorgesteld in de aanvraag? Dan horen we graag hoe jij je project inhoudelijk en financieel kan aanpassen – binnen de door het RIVM gestelde maatregelen – om toch door te kunnen gaan. De bijdrage van het buurtfonds blijft dan voor jouw project beschikbaar. Leg je nieuwe plan voor aan de lokale coördinator van het buurtfonds.

Als het project niet doorgaat

Wanneer je als aanvrager het project niet kan uitstellen of aanpassen, dan kan het zijn dat je jouw project moet annuleren. Soms zijn er dan al kosten gemaakt. We kijken dan samen naar wat voor kosten dat zijn en wat voor vergoeding daarvoor mogelijk is. Ook hiervoor neem je contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds om jouw situatie te bespreken.